Prayer for Peace in Iraq

by His Beatitude Louis Rafael Sako, Chaldean Catholic Patriarch of Iraq

English

Lord,


The plight of our country

is deep and the suffering of Christians

is severe and frightening.Therefore, we ask you Lord

to spare our lives, and to grant us patience,

and courage to continue our witness of Christian values

with trust and hope.


Lord, peace is the foundation of life;

Grant us the peace and stability that will enable us

to live with each other without fear and anxiety,

and with dignity and joy.


Glory be to you forever.

 

Spanish

Señor,


Los conflictos en nuestro país

son profundos y el sufrimiento de los cristianos

es severo y atemorizante.

Por eso, te pedimos Señor que protejas nuestra vida,

y que nos des paciencia y valentía

para seguir dando testimonio de los valores cristianos

con confianza y esperanza.


Señor, la paz es el fundamento de la vida;

concédenos la paz y estabilidad que nos permitan

vivir unos con otros sin miedo ni ansiedad,

y con dignidad y alegría.

Gloria a Ti por siempre, Señor.

 

Vietnamese

Lạy Chúa,


Hoàn cảnh quốc gia của chúng con đang lâm nguy

và các Kitô hữu phải chịu rất nhiều đau thương trầm trọng và sợ hải.

Vì thế, chúng con nài xin Chúa cứu sống tánh mạng của chúng con,

Và ban cho chúng con đức kiên nhẫn và can đảm

để chúng con tiếp tục làm chứng nhân cho giá trị Kitô giáo

với niềm tin và hy vọng.


Bình an là nền tảng của cuộc sống;

Xin Chúa ban bình an và sự ổn định

mà sẽ cho phép chúng con sống hòa hợp với nhau,

không sợ hãi lo âu, nâng cao nhân phẩm và niềm vui.

Xin cho danh Chúa cả sáng muôn đời. Amen.