Prayer for Peace in Iraq

by His Beatitude Louis Rafael Sako, Chaldean Catholic Patriarch of Iraq

 

Lord,


The plight of our country

is deep and the suffering of Christians

is severe and frightening.Therefore, we ask you Lord

to spare our lives, and to grant us patience,

and courage to continue our witness of Christian values

with trust and hope.


Lord, peace is the foundation of life;

Grant us the peace and stability that will enable us

to live with each other without fear and anxiety,

and with dignity and joy.


Glory be to you forever.

 

 

VIETNAMESE

Lạy Chúa,


Hoàn cảnh quốc gia của chúng con đang lâm nguy

và các Kitô hữu phải chịu rất nhiều đau thương trầm trọng và sợ hải.

Vì thế, chúng con nài xin Chúa cứu sống tánh mạng của chúng con,

Và ban cho chúng con đức kiên nhẫn và can đảm

để chúng con tiếp tục làm chứng nhân cho giá trị Kitô giáo

với niềm tin và hy vọng.


Bình an là nền tảng của cuộc sống;

Xin Chúa ban bình an và sự ổn định

mà sẽ cho phép chúng con sống hòa hợp với nhau,

không sợ hãi lo âu, nâng cao nhân phẩm và niềm vui.

Xin cho danh Chúa cả sáng muôn đời. Amen.